Register | Login

کشور پهناور کانادا هرساله بالغ بر ۱۰۰ هزار نیروی کار از سرتاسر جهان را پذیرا می باشد. اگر باد اشتن ویزا به آلمان وارد شده اید و یا از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا آمده اید، راه های متعددی برای دریافت اقامت طولامی مدت در آلمان وجود دارد. شما نمیتوانید کمک مالی فرزند دریافت کنید زمانی که پول روزانه از ادارهٔ امور مهاجرت دریافت میکنید. استفاده از مطالب این وبسایت برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر م

Who Voted for this Story
High PR Social Bookmarking Sites List 2018

Username:

Password:

Remember: