Register | Login

Gastrogen yaz dönemin de yalnız çok şöhretli oyucunun yaptıklarına mümasil benzer usul olan aç kalarak zayıflama yöntemidir. Ancak ürünün özelliği içerisinde barındırdığı lif kaynağı sayesinde mideyi dolu göstererek beyinden gelen sinyalleri yanıltmaktır. Bu da kişinin kendini tok hissetmesini sağlar ve şahıs istese dahi çok

Who Voted for this Story
High PR Social Bookmarking Sites List 2018

Username:

Password:

Remember: